SPEC-PROFIL Gyártó és Kereskedelmi Kft. - Az ipari megoldások profi szállítója

Válaszfal építése

AZ ÉPÍTMÉNY KÉSZÜLTSÉGI FOKA, VÁLASZFALAK KITŰZÉSE

A válaszfal építését megelőzően a következő dolgokról szükséges meggyőződnünk:

  • a padló és a mennyezet egyenessége
  • az elektromos szerelvények kivezetési helyei (amennyiben azokat a válaszfalakban szeretnék vezetni).

Válaszfal kitűzése pl. lézer segítségével
A válaszfalakat a kész padlóra abban az esetben lehet elhelyezni, ha biztosítottak azok a feltételek, amelyek megakadályozzák a padlófelület megrongálódását, illetve a hangterjedést.

válaszfal szerelése

A födémnek természetesen el kell bírnia az építendő falak súlyát. A falak kitűzése lézerrel, vagy csapózsinór segítségével történhet. Mivel általában a bordaváz helyét szokás kitűzni, ne feledjük el figyelembe venni a falborítás vastagságát.

VÁZSZERKEZET HORGANYZOTT ACÉLPROFILOKBÓL

A válaszfal vázát az alábbi összetevők alkotják:

  • vízszintes „vezető” UW profilok,
  • függőleges CW profilok.

A CW profilokon H-alakú bemetszések találhatók, melyek az elektromos vagy egyéb installációs vezetékek átvezetésére szolgálnak. A CW profilok rövidítésénél törekedjünk arra, hogy a H-alakú bemetszéseket legalább a profil egyik vége közelében megőrizzük.

Határoló profilok

A válaszfal határoló profiljaira (vízszintes UW profilok és

válaszfal szerelése

függőleges CW profilok) az elhelyezésüket megelőzően öntapadó csatlakozó szivacscsíkot ragasztunk, majd a profilokat mûanyag beütő dübelek, vagy más egyéb alkalmas rögzítő eszközök segítségével (a csatlakozó szerkezet típusának megfelelően) a csatlakozó szerkezetekhez rögzítjük. A rögzítések egymástól való távolsága max. 800mm. A sarkoknál az első csatlakozási pont távolsága a saroktól max. 200mm.

A födém- (tető) szerkezet feltételezett lehajlása 10mm -nél nagyobb.

A válaszfal mennyezethez történő csatlakoztatását csúzszókapcsolat kialakításával kell megoldani. Az UW profilok alá megfelelő számú gipszkarton csíkot szükséges elhelyezni (a falborító lapok és a födémszerkezet közötti hézagok kitakarására, tűzvédelmi illetve akusztikai elvárások miatt).

Függőleges profilok szerelése

A vízszintes UW profilok közé függőleges CW (bizonyos esetekben UA) profilokat helyezünk el. A CW profilok hosszát úgy kell megválasztani, hogy amikor a CW profilt belehelyezzük az alsó UW profilba, a CW profil felső vége min. 20mm -t csússzon be a felső profilba. (Ennek a feltételnek nagy jelentősége van a teherhordó födém lehajlásának kompenzálásánál, tekintettel a válaszfal független dilatációjára). A függőleges profilok sűrűségét a falborító lapok mérete határozza meg, azonban max. 625mm lehet. A függőleges profilok helyét csak a falborítás szerelése során

válaszfal szerelése

szabad véglegesíteni. A CW profilokat úgy helyezzük el, hogy szárai a szerelés irányába nézzenek. A CW profilokat nem rögzítjük az UW profilokhoz (csak könnyedén becsúsztatjuk őket). Ha a CW profilok az installációk vezetését elősegítő H nyílással készültek, a profilok elhelyezése során törekedni kell arra, hogy ezek a nyílások közel egy magasságban legyenek. Amennyiben a válaszfalban további vezetékeket (pl. vízvezeték) szükséges vezetni, a CW profilokon, ott a helyszínen is alakíthatunk ki nyílásokat.

A vázoszlopokban kialakított nyílásokra az alábbi szabályok vonatkoznak:

  • a kialakítandó nyílás szélessége min. 10mm -rel legyen kisebb a profil szélességénél (válaszfal üregénél)
  • a nyílás magassága (a profil hosszirányában) nem lehet nagyobb a szélessége kétszeresénél
  • amennyiben a profilban egymás fölött több nyílásra van szükség, egymástól való távolságuk nem lehet kisebb, mint a hosszuk háromszorosa

válaszfal szerelése

  • a szükséges nyílásokat a profil (válaszfal) alsó vagy felső harmadában javasoljuk kialakítani
  • a nyílás éle a profil végétől, legalább az adott profil névleges szélességének megfelelő legyen
  • profilkapcsolások (toldások) környékén nem alakíthatók ki nyílások

a.) A standard CW profilok magasságát meghaladó válaszfalak esetén a CW profilok hosszában egymás fölé építhetők. A toldást CW50 bordaváz esetén 50cm, CW75 esetén 75cm, és CW100 esetén 100cm hosszú, UW profilból készült segéddarabbal oldjuk meg. A segéddarab hossza egyenletesen oszlik el a toldás alatt és fölött.

b.) Alternatív megoldásként a CW profilok meghosszabbítása történhet a profilok ellentétes irányú egymásba-tolásával is. Ebben az esetben az egymásba tolt szakasz hossza minimum 50cm legyen. A egybetolt szakasz végein és a közepén a profilokat lemezcsavarokkal kapcsoljuk egymásba.

c.) Az UA profilok toldása ugyanolyan UA profilból készült segéddarab közbeiktatásával jöhet létre. A segéddarab hossza cm-ben kifejezve, megfelel az UA profil mm-ben megadott szélességének. A segéddarab a csatlakozás helyén egyenletesen fekszik föl. A segéddarabot az UA profilhoz 8 db M8 csavarral rögzítjük anyával és alátéttel együtt, – két két csavar kerül a segéddarab szélére, két-két csavar pedig a profilcsatlakozás mindkét oldalára. A toldás szomszédos oszlopokon nem történhet ugyanabban a magasságban. Magasságszintbeli eltolásuk min. 2m legyen. A toldást a válaszfal alsó vagy felső egyharmadában célszerű végrehajtani.

A válaszfalak dupla tartószerkezetre is szerelhetők.
A dupla szerkezet profiljai egymáshoz ütköztethetők. A profilok szomszédos oldalait szigetelő szivacscsíkkal kell ellátni. A kettős vázszerkezet profiljai egymástól függetlenítve

válaszfal szerelése

válaszfal szerelése

is elhelyezhetők. Ebben az esetben a szerkezet megengedett magassága csökken. Az installációs válaszfalak dupla vázszerkezetének profiljai, a falak egyharmados magasságában gipszkarton lapokból készült sávokkal vannak összefogva.

GIPSZKARTONOZÁS ÉS SZIGETELÉS

Gipszkartonozás:

A válaszfalak lapjait általában függőleges irányban helyezzük el, vagyis a lapok hosszanti oldala a függőleges profilokkal párhuzamos. Lehetőség szerint teljes méretû lapokat használjunk. A lapmaradékok hasznosítása falburkolás céljából abban az esetben lehetséges, ha magasságuk eléri a min. 400mm -t, és nem kerül beépítésre közvetlenül egymás fölött két vagy több ilyen maradék. Lehetőleg szintmagas gipszkarton lapokkal kell dolgozni, de nem kizárt kisebb formátumú lapok használata sem (pl. 1200x2000mm,

válaszfal szerelése

1000x1500mm). Amennyiben a válaszfal magassága nagyobb, mint a lapok magassága, a lap fölé további darabot kell beszabni. Eközben ügyelni kell arra, hogy a szomszédos mezőkben a vízszintes hézagok egymáshoz képest legalább 400mm -re legyenek eltolva, megakadályozva így a kereszthézagok kialakulását. A padlószinten kb. 10mm széles hézagot javaslunk kihagyni, melyet hézagoló anyaggal töltünk ki.

Ásványgyapot szigetelések:

Az ásványgyapot szigetelést azt követően helyezzük el a válaszfalba, ha az egyik oldal gipszkartonozása megtörtént és helyükre kerültek benne a szükséges elektromos installációk (ill. egészségtechnikai installációk stb.). Az ásványgyapot szigetelések tekercsekben vagy táblában állnak a felhasználók rendelkezésére.

Az ásványgyapot paplant a szerkezet teljes egészébe, hézagmentesen kell elhelyezni. Amennyiben a szigetelőanyag nem tölti ki az üreg vastagságának legalább 3/4 részét, vagy az üregben nem bizonyul eléggé alaktartónak és stabilnak,

válaszfal szerelése

összecsúszás ellen függesztők segítségével kell rögzíteni. A rögzítés minden mező felső részében 1x történik, s egy rögzítő pont max. 3m magas ásványgyapot paplant tarthat.

SPEC-PROFIL Gyártó és Kereskedelmi Kft. © 2003-2024. Minden jog fenntartva
NetBusinessEurope | Személyre szabott szolgáltatások, kreatív megoldások